przychodnia hallera olsztyn czesc 4

Znaki zaznaczające reprezentują ocenzurowanych uczestników. Pięćdziesięciu uczestników miało nawracającą pneumokostozę: 14 w grupie trimetoprim-sulfametoksazol (9,1 procent) i 36 w grupie z aerozolem pentamidyny (23,1 procent). Pozapłucną pneumokokozę obserwowano u pojedynczego uczestnika otrzymującego aerozolizowaną pentamidynę; wszystkie inne zdarzenia były płucne. Szacowana częstość nawrotów po roku wynosiła 3,5% w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu i 18,5% w grupie z aerozolem-pentamidyną; stawki 18-miesięczne wynosiły odpowiednio 11,4 i 27,6% (ryc. 1). Nawroty były znacznie opóźnione w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu w porównaniu z grupą aerozolu-pentamidyny (P <0,001). W modelu proporcjonalnego zagrożenia z dostosowaniem do liczby wyjściowej CD4 ryzyko nawrotu PCP u uczestników przypisanych do aerozolu pentamidyny było 3,25 razy większe niż w przypadku uczestników przypisanych do trimetoprimu-sulfametoksazolu (P <0,001, przedział ufności 95%, 1,72 do 6,16). Jedenaście z 50 nawrotów zostało zdiagnozowanych przypuszczalnie. Wyniki nie uległy zmianie, gdy analiza limitu produktu została ograniczona do 39 potwierdzonych morfologicznie przypadków (P <0,002).
Tabela 2. Tabela 2. Infekcje bakteryjne * W grupie losowo przydzielonej do trimetoprimu-sulfametoksazolu wystąpiły cztery przypadki toksoplazmozy, a sześć przypadkowo przypisano do aerozolu pentamidyny – zbyt mało, aby umożliwić porównanie statystyczne. Wystąpiło 57 epizodów domniemanej lub potwierdzonej infekcji bakteryjnej: 19 w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu i 38 w grupie z aerozolem-pentamidyną (tabela 2). Czas do pierwszej infekcji bakteryjnej był znacznie dłuższy w grupie trimetoprim-sulfametoksazolu (P = 0,017). Określone przyczyny bakteryjne rejestrowano dla 9 epizodów w grupie trimetoprim-sulfametoksazolu (4 ze Staphylococcus aureus, streptococcus, 3 Clostridium difficile i pseudomonas), i przez 20 epizodów w grupie aerozolu-pentamidyny (5 S. aureus, 2 enterococcus, pneumococcus, micrococcus, 3 Haemophilus influenzae, 2 C. difficile, 2 campylobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, pseudomonas i Mycoplasma pneumoniae). Przyczyny nie były na ogół rejestrowane w takich stanach, jak zapalenie tkanki łącznej, ropień skóry, zapalenie zatok i zapalenie ucha lub zapalenie oskrzeli.
Błonica śluzowa lub skórna była częsta, z co najmniej jednym epizodem występującym u 83 uczestników (46 w grupie z aerozolem-pentamidyną). Było 29 przypadków infekcji Mycobacterium avium-complex (18 w grupie z aerozolem-pentamidyną). Nie było istotnych różnic między dwiema grupami badawczymi pod względem czasu do rozpoznania kandydozy lub mykobakteriozy.
Uczestnicy grupy trimetoprim-sulfametoksazol mieli 15 z 29 zarejestrowanych epizodów oportunistycznej choroby cytomegalowirusowej, 10 z 17 epizodów półpaśca, 8 z 13 epizodów kryptokokozy i 8 z 12 pasożytniczych inwazji jelitowych. Wystąpiły trzy przypadki gruźlicy (dwie z nich w grupie trimetoprimu-sulfametoksazolu) i dwa przypadki zakażenia Mycobacterium kansasii (oba w grupie aerozolu-pentamidyny).
Śmiertelność
Rysunek 2
[patrz też: badania przed ciążą pakiet, jak wygląda półpasiec, usg jamy brzusznej bydgoszcz ]