Profilaktyka antyretrowirusowa profilaktyki HIV

Thigpen i in. (Wydanie 2 sierpnia) donoszą, że osoby seronegatywne z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), które otrzymują fumaran dizoproksylu tenofowiru i emtrycytabiny (TDF-FTC) w profilaktyce prezerwatyw, zmniejszyły gęstość mineralną kości po 24 miesiącach w porównaniu z osoby otrzymujące placebo. W kohortach zakażonych HIV, TDF powoduje początkową utratę gęstości kości w okresie od 6 do 12 miesięcy, ale później obserwuje się stabilną gęstość kości.2,3 Wyniki te są zgodne z innymi badaniami, które wykazały krótkotrwałą utratę kości gęstość u pacjentów rozpoczynających leczenie przeciwretrowirusowe, ale stabilną gęstość kości u osób już otrzymujących leczenie przeciwretrowirusowe
Natomiast Thigpen i in. odkryli odwrotny wzór: uczestnicy otrzymujący TDF-FTC mieli stosunkowo stabilną gęstość kości przez 12 miesięcy, a następnie utracili gęstość kości między 12 a 24 miesiącem. Podsumunek gęstości kości charakteryzował się wysokim wskaźnikiem wycofania, przy czym tylko 40% uczestników miało pomiar gęstości kości po 12 miesiącach i 26% po 24 miesiącach. Ten wzór może wystąpić, jeśli uczestnicy z prawidłową gęstością kości na początkowym pomiarze lub stabilną gęstością kości we wczesnych seryjnych pomiarach byli bardziej skłonni do wycofania się. Continue reading „Profilaktyka antyretrowirusowa profilaktyki HIV”

Transplantacja nerki od HLA-Incompatible Live Donors and Survival

Orandi i wsp. (Wydanie z 10 marca) informują o korzyściach przeżycia wśród pacjentów, którzy otrzymali przeszczep nerki od żywego dawcy niezgodnego z HLA, w porównaniu z tymi, którzy nie przeszli transplantacji i tych, którzy czekali na przeszczep od zmarłego dawcy. Jednak trzy zmienne mogą odróżnić pacjentów, którzy zostali poddani desensytyzacji przed transplantacją niekompatybilną z HLA od osób z dwóch innych grup badawczych, pomimo wysiłków, które podjęto w celu znalezienia najbardziej skutecznych dopasowań. Po pierwsze, okazało się, że pacjenci otrzymujący transplantację żywych dawców niezgodnych z HLA mieli wyższe wskaźniki przeżycia już 0,02 miesiąca (0,6 dnia) po transplantacji. Takie bezpośrednie różnice były prawdopodobnie związane z czynnikami predransplantacyjnymi, a dodatkowe dane dotyczące zarówno funkcji przeszczepu, jak i przeżycia byłyby potrzebne w celu ustalenia, czy przywrócenie funkcji nerek przez przeszczepienie było odpowiedzialne za wzrost przeżywalności pacjenta. Po drugie, lekarze transplantacyjni prawdopodobnie wybiorą najlepiej przystosowanych pacjentów przed poddaniem ich desensytyzacji wysokiego ryzyka i transplantacji żywego dawcy. Continue reading „Transplantacja nerki od HLA-Incompatible Live Donors and Survival”

Prosby o aborcje w Ameryce Lacinskiej zwiazane z obawami dotyczacymi narazenia na wirus Zika

W dniu 17 listopada 2015 r. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) wydała ostrzeżenie epidemiologiczne dotyczące wirusa Zika w Ameryce Łacińskiej.1 Kilka krajów wydało następnie ostrzeżenia zdrowotne, w tym ostrzeżenia o małogłowie, deklaracje stanu wyjątkowego oraz bezprecedensowe ostrzeżenia nakłaniające kobiety do uniknięcia ciąża. Jednak w większości krajów Ameryki Łacińskiej aborcja jest nielegalna lub wysoce ograniczona, 2 pozostawiając kobiety w ciąży z niewielką liczbą opcji. Od kilku lat jedną z takich opcji dla kobiet w Ameryce Łacińskiej jest Women on Web (WoW), organizacja non-profit, która zapewnia dostęp do leków aborcyjnych (mifepriston i mizoprostol) poza formalną opieką zdrowotną za pośrednictwem telemedycyny online w krajach, w których bezpieczna aborcja jest nie jest powszechnie dostępny.3 Przeanalizowaliśmy dane dotyczące wniosków o aborcję za pośrednictwem WoW między stycznia 2010 r. a 2 marca 2016 r. w 19 kraja ch Ameryki Łacińskiej. Continue reading „Prosby o aborcje w Ameryce Lacinskiej zwiazane z obawami dotyczacymi narazenia na wirus Zika”

TP53 i Histone H3.3 Mutacje w potrójnie ujemnych glejakach mniejszego stopnia

Krajobraz genomu glejaków niższego stopnia został niedawno zbadany w analizach multi-omowych , które ujawniły podgrupy molekularne o znaczeniu prognostycznym.1 W szczególności, silne biomarkery, w tym kodowanie 1p / 19q (delecja ramion chromosomu 1p i 19q), Mutacja IDH i mutacja promotora TERT zostały użyte do klasyfikacji międzynarodowych kohort glejaków do pięciu głównych grup molekularnych o znaczeniu klinicznym.2 W klasyfikacji Światów Zdrowia Organizacji Zdrowia (WHO) guzów ośrodkowego układu nerwowego, 3 IDH i 1p / 19q są stosowane jako biomarkery do klasyfikowania glejaków. Oceniliśmy próbki nowotworów uzyskane od 459 osób dorosłych (średni wiek, 44 lata, średni wiek, 43 lata, zakres od 18 do 79) z glejakami rozproszonymi stopnia II lub III zdefiniowanymi zgodnie ze schematem molekularnym (kodowanie 1p / 19q i mutacje IDH i TERT ) opisali Eckel-Passow i wsp.2. Łącznie 30,3% tych glejaków było potrój-pozytywnych, 9,2% miało mutacje IDHTERT, 2 8,1% tylko mutacje IDH, 17,4% było potrójnie ujemne, 5,9% miało mutacje TERT tylko, a 9,1% miało inne kombinacje genetyczne. Główne podgrupy molekularne miały znaczenie prognostyczne w kohorcie; znaczenie to było niezależne od wieku pacjenta oraz typu histologicznego i stopnia guza (patrz Fig. S1A i Tabela S1 w Dodatku Aneks, dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu). Częstotliwość potrójnie negatywnych glejaków była wyższa w naszej chińskiej kohorcie niż w kohorcie opisanej przez Eckela-Passowa i innych. Continue reading „TP53 i Histone H3.3 Mutacje w potrójnie ujemnych glejakach mniejszego stopnia”

Strategie ograniczania naduzywania opioidów

width=590W swoim artykule przeglądowym Volkow i McLellan (wydanie z 31 marca) określają ryzyko związane z używaniem opioidów w leczeniu przewlekłego bólu i sposobów łagodzenia tego ryzyka. Autorzy słusznie rozpoznają rosnącą liczbę pacjentów z zaburzeniami stosowania opioidów, którzy przechodzą z używania leków opioidowych na heroinę z powodu kosztów, dostępności i siły działania. W Massachusetts General Hospital zauważyliśmy wyraźny wzrost liczby pacjentów stosujących fentanyl – zarówno celowo, jak i błędnie. Ponieważ fentanyl jest 50 razy silniejszy niż heroina, 2 obserwowaliśmy jednoczesny wzrost przedawkowania fentanylu. W marcu 2016 roku nasze laboratorium spektrometrii mas wykryło fentanyl w 60% próbek zawierających heroinę. Ponadto w ciągu ostatnich 4 tygodni nasza usługa konsultacyjna ds. Continue reading „Strategie ograniczania naduzywania opioidów”

Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 4

Te zastrzeżenia podważają motyw mniej, jest bardziej, ale odzwierciedlają złożoną prawdę. Niestety, nastawienie wprowadzone przez mniej-więcej może być nieznane szerszej publiczności. Wszyscy wiedzą, że firmy farmaceutyczne są nastawione na zysk i odpowiednio interpretują sponsorowane przez firmę testy. Ale kiedy dziennik, który potępia nadmiar środków, publikuje artykuł podkreślający szkody wyrządzone przez leczenie, lub lekarza koncentrującego się na łagodzeniu nadużywania cytowany jest w celu poparcia interwencji wstrzymujących się, ludzie czytający informacje w prasie prawdopodobnie nie zważą na odpowiednie nastawienie.
Niedawne omówienie badania ORBITA, które wykazało, że PCI nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu z pozorowaną interwencją pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, 29 wskazuje na rosnący wpływ tej tendencji. Na przykład New York Times donosi, że procedura stosowana w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej u setek tysięcy pacjentów w każdym roku jest bezużyteczna dla wielu z nich. Continue reading „Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 4”

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum i P. vivax. Metody
Przeprowadziliśmy 3-fazowe, otwarte, wieloośrodkowe badanie nieliniowości obejmujące 1271 pacjentów w wieku od 3 do 60 lat z Azji (81,3%) lub Afryki (18,7%) z potwierdzoną mikroskopowo, niepowikłaną malarią wywołaną przez P. falciparum. Pacjentów poddano randomizacji w leczeniu skojarzonym preparatem 180 mg pirronarydyny i 60 mg artesunatu lub 250 mg meflochiny i 100 mg artesunu. Dawki obliczono według masy ciała i podawano raz dziennie przez 3 dni. Continue reading „Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum”

Dostosowanie do limitów godzin roboczych – cztery lata cd

Na przykład w kampusie Cornell nowojorsko-prezbiteriańskiego szpitala liczba przyjęć wzrosła o około połowę w ciągu ostatnich kilku lat, co doprowadziło do rozpoczęcia takich usług. Podobnie Brigham i Szpital Kobiecy utworzyły liczne nienaukowe usługi z zakresu medycyny ogólnej i podspecjalności, w których pracują szpitalnicy, specjaliści i asystenci lekarzy, którzy na ogół zarządzają opieką pacjentów przyjmowanych do rutynowych procedur lub diagnoz opartych na protokołach. Ponieważ liderzy programów nadal walczą z aktualnymi regulacjami ACGME, na horyzoncie mogą pojawić się jeszcze ostrzejsze ograniczenia i konsekwencje braku zgodności. Komitet Staży i Mieszkańców, duża ogólnokrajowa ekipa house-staff, twierdzi, że 30-godzinny limit zmian jest wciąż zbyt długi i wezwał do nadzoru rządowego, powołując się na nierzetelność własnych raportów przez programy.
W Kongresie przedstawiciel John Conyers (D-MI) planuje przywrócić projekt ustawy, która proponuje bardziej rygorystyczne wersje obecnych zasad dotyczących godzin pracy. Continue reading „Dostosowanie do limitów godzin roboczych – cztery lata cd”

Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem

Huikeshoven et al. (Wydanie z 22 marca) doniesienie o ponownym rozpoznawaniu plam z wina porto po terapii laserem pulsacyjnym. Urządzenie i stałe zmienne stosowane w tym badaniu nie były optymalne, co minimalizowało efekt terapeutyczny i najprawdopodobniej zwiększało nawrót plam z wina porto-wego, umożliwiając wielu naczyniom pozostanie niewrażliwych na leczenie.
Postępy w technologii lasera pulsacyjno-barwnikowego dzięki zastosowaniu większych rozmiarów plamek, wyższych gęstości energii, zmieniających się szerokości impulsów i dynamicznego chłodzenia pozwalają na bardziej skuteczne leczenie plam z wina porto poprzez większe podgrzewanie naczyń i głębsze uszkodzenie naczyń.2 Ulepszona technologia dąży do niejednorodności rozmiarów naczyń krwionośnych charakterystycznych dla plam z wina porto
Każde badanie oceniające reakcję plam z wina porto-wego na leczenie powinno obejmować analizę opartą na lokalizacji anatomicznego zniekształcenia i wieku pacjenta. W porównaniu z innymi obszarami twarzy i szyi wykazano, że plamy z wina porto na środku twarzy reagują mniej skutecznie na leczenie i są bardziej prawdopodobne nawroty. Continue reading „Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem”

Strabismus pediatryczny

Nie zgadzam się z zaleceniem wydanym przez Donahue w jego artykule dotyczącym praktyki klinicznej (wydanie z 8 marca) 1, że dzieci w wieku od roku do 4 lat z akupunkturą akomodacyjną z dystansem na odległość powinny być leczone okularami dwuogniskowymi. Dane są bardzo ograniczone w odniesieniu do wyniku leczenia dwuogniskowego z jednokierunkową korekcją dystorsji dla takich pacjentów. Pratt-Johnson i Tillson, 2, którzy opisali niezandandizowaną, retrospektywną serię 99 pacjentów ze średnią obserwacją trwającą 8 lat, nie stwierdzili różnicy w końcowym wyniku czuciowym pomiędzy obiema grupami. Kolejną kwestią dotyczącą okularów dwuogniskowych w tej populacji jest praktyczność. Niezwykle trudno jest zapewnić, by dziecko w tym przedziale wiekowym prawidłowo nosiło okulary dwuogniskowe, nawet z segmentem czytania, który dzieli na pół źrenicę (tj. Continue reading „Strabismus pediatryczny”