Profilaktyka antyretrowirusowa profilaktyki HIV

Thigpen i in. (Wydanie 2 sierpnia) donoszą, że osoby seronegatywne z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), które otrzymują fumaran dizoproksylu tenofowiru i emtrycytabiny (TDF-FTC) w profilaktyce prezerwatyw, zmniejszyły gęstość mineralną kości po 24 miesiącach w porównaniu z osoby otrzymujące placebo. W kohortach zakażonych HIV, TDF powoduje początkową utratę gęstości kości w okresie od 6 do 12 miesięcy, ale później obserwuje się stabilną gęstość kości.2,3 Wyniki te są zgodne z innymi badaniami, które wykazały krótkotrwałą utratę kości gęstość u pacjentów rozpoczynających leczenie przeciwretrowirusowe, ale stabilną gęstość kości u osób już otrzymujących leczenie przeciwretrowirusowe
Natomiast Thigpen i in. odkryli odwrotny wzór: uczestnicy otrzymujący TDF-FTC mieli stosunkowo stabilną gęstość kości przez 12 miesięcy, a następnie utracili gęstość kości między 12 a 24 miesiącem. Podsumunek gęstości kości charakteryzował się wysokim wskaźnikiem wycofania, przy czym tylko 40% uczestników miało pomiar gęstości kości po 12 miesiącach i 26% po 24 miesiącach. Ten wzór może wystąpić, jeśli uczestnicy z prawidłową gęstością kości na początkowym pomiarze lub stabilną gęstością kości we wczesnych seryjnych pomiarach byli bardziej skłonni do wycofania się. Continue reading „Profilaktyka antyretrowirusowa profilaktyki HIV”

Transplantacja nerki od HLA-Incompatible Live Donors and Survival

Orandi i wsp. (Wydanie z 10 marca) informują o korzyściach przeżycia wśród pacjentów, którzy otrzymali przeszczep nerki od żywego dawcy niezgodnego z HLA, w porównaniu z tymi, którzy nie przeszli transplantacji i tych, którzy czekali na przeszczep od zmarłego dawcy. Jednak trzy zmienne mogą odróżnić pacjentów, którzy zostali poddani desensytyzacji przed transplantacją niekompatybilną z HLA od osób z dwóch innych grup badawczych, pomimo wysiłków, które podjęto w celu znalezienia najbardziej skutecznych dopasowań. Po pierwsze, okazało się, że pacjenci otrzymujący transplantację żywych dawców niezgodnych z HLA mieli wyższe wskaźniki przeżycia już 0,02 miesiąca (0,6 dnia) po transplantacji. Takie bezpośrednie różnice były prawdopodobnie związane z czynnikami predransplantacyjnymi, a dodatkowe dane dotyczące zarówno funkcji przeszczepu, jak i przeżycia byłyby potrzebne w celu ustalenia, czy przywrócenie funkcji nerek przez przeszczepienie było odpowiedzialne za wzrost przeżywalności pacjenta. Po drugie, lekarze transplantacyjni prawdopodobnie wybiorą najlepiej przystosowanych pacjentów przed poddaniem ich desensytyzacji wysokiego ryzyka i transplantacji żywego dawcy. Continue reading „Transplantacja nerki od HLA-Incompatible Live Donors and Survival”

Prosby o aborcje w Ameryce Lacinskiej zwiazane z obawami dotyczacymi narazenia na wirus Zika

W dniu 17 listopada 2015 r. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) wydała ostrzeżenie epidemiologiczne dotyczące wirusa Zika w Ameryce Łacińskiej.1 Kilka krajów wydało następnie ostrzeżenia zdrowotne, w tym ostrzeżenia o małogłowie, deklaracje stanu wyjątkowego oraz bezprecedensowe ostrzeżenia nakłaniające kobiety do uniknięcia ciąża. Jednak w większości krajów Ameryki Łacińskiej aborcja jest nielegalna lub wysoce ograniczona, 2 pozostawiając kobiety w ciąży z niewielką liczbą opcji. Od kilku lat jedną z takich opcji dla kobiet w Ameryce Łacińskiej jest Women on Web (WoW), organizacja non-profit, która zapewnia dostęp do leków aborcyjnych (mifepriston i mizoprostol) poza formalną opieką zdrowotną za pośrednictwem telemedycyny online w krajach, w których bezpieczna aborcja jest nie jest powszechnie dostępny.3 Przeanalizowaliśmy dane dotyczące wniosków o aborcję za pośrednictwem WoW między stycznia 2010 r. a 2 marca 2016 r. w 19 kraja ch Ameryki Łacińskiej. Continue reading „Prosby o aborcje w Ameryce Lacinskiej zwiazane z obawami dotyczacymi narazenia na wirus Zika”

TP53 i Histone H3.3 Mutacje w potrójnie ujemnych glejakach mniejszego stopnia

Krajobraz genomu glejaków niższego stopnia został niedawno zbadany w analizach multi-omowych , które ujawniły podgrupy molekularne o znaczeniu prognostycznym.1 W szczególności, silne biomarkery, w tym kodowanie 1p / 19q (delecja ramion chromosomu 1p i 19q), Mutacja IDH i mutacja promotora TERT zostały użyte do klasyfikacji międzynarodowych kohort glejaków do pięciu głównych grup molekularnych o znaczeniu klinicznym.2 W klasyfikacji Światów Zdrowia Organizacji Zdrowia (WHO) guzów ośrodkowego układu nerwowego, 3 IDH i 1p / 19q są stosowane jako biomarkery do klasyfikowania glejaków. Oceniliśmy próbki nowotworów uzyskane od 459 osób dorosłych (średni wiek, 44 lata, średni wiek, 43 lata, zakres od 18 do 79) z glejakami rozproszonymi stopnia II lub III zdefiniowanymi zgodnie ze schematem molekularnym (kodowanie 1p / 19q i mutacje IDH i TERT ) opisali Eckel-Passow i wsp.2. Łącznie 30,3% tych glejaków było potrój-pozytywnych, 9,2% miało mutacje IDHTERT, 2 8,1% tylko mutacje IDH, 17,4% było potrójnie ujemne, 5,9% miało mutacje TERT tylko, a 9,1% miało inne kombinacje genetyczne. Główne podgrupy molekularne miały znaczenie prognostyczne w kohorcie; znaczenie to było niezależne od wieku pacjenta oraz typu histologicznego i stopnia guza (patrz Fig. S1A i Tabela S1 w Dodatku Aneks, dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu). Częstotliwość potrójnie negatywnych glejaków była wyższa w naszej chińskiej kohorcie niż w kohorcie opisanej przez Eckela-Passowa i innych. Continue reading „TP53 i Histone H3.3 Mutacje w potrójnie ujemnych glejakach mniejszego stopnia”

Strategie ograniczania naduzywania opioidów

width=590W swoim artykule przeglądowym Volkow i McLellan (wydanie z 31 marca) określają ryzyko związane z używaniem opioidów w leczeniu przewlekłego bólu i sposobów łagodzenia tego ryzyka. Autorzy słusznie rozpoznają rosnącą liczbę pacjentów z zaburzeniami stosowania opioidów, którzy przechodzą z używania leków opioidowych na heroinę z powodu kosztów, dostępności i siły działania. W Massachusetts General Hospital zauważyliśmy wyraźny wzrost liczby pacjentów stosujących fentanyl – zarówno celowo, jak i błędnie. Ponieważ fentanyl jest 50 razy silniejszy niż heroina, 2 obserwowaliśmy jednoczesny wzrost przedawkowania fentanylu. W marcu 2016 roku nasze laboratorium spektrometrii mas wykryło fentanyl w 60% próbek zawierających heroinę. Ponadto w ciągu ostatnich 4 tygodni nasza usługa konsultacyjna ds. Continue reading „Strategie ograniczania naduzywania opioidów”

Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 4

Te zastrzeżenia podważają motyw mniej, jest bardziej, ale odzwierciedlają złożoną prawdę. Niestety, nastawienie wprowadzone przez mniej-więcej może być nieznane szerszej publiczności. Wszyscy wiedzą, że firmy farmaceutyczne są nastawione na zysk i odpowiednio interpretują sponsorowane przez firmę testy. Ale kiedy dziennik, który potępia nadmiar środków, publikuje artykuł podkreślający szkody wyrządzone przez leczenie, lub lekarza koncentrującego się na łagodzeniu nadużywania cytowany jest w celu poparcia interwencji wstrzymujących się, ludzie czytający informacje w prasie prawdopodobnie nie zważą na odpowiednie nastawienie.
Niedawne omówienie badania ORBITA, które wykazało, że PCI nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu z pozorowaną interwencją pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, 29 wskazuje na rosnący wpływ tej tendencji. Na przykład New York Times donosi, że procedura stosowana w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej u setek tysięcy pacjentów w każdym roku jest bezużyteczna dla wielu z nich. Continue reading „Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 4”

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum i P. vivax. Metody
Przeprowadziliśmy 3-fazowe, otwarte, wieloośrodkowe badanie nieliniowości obejmujące 1271 pacjentów w wieku od 3 do 60 lat z Azji (81,3%) lub Afryki (18,7%) z potwierdzoną mikroskopowo, niepowikłaną malarią wywołaną przez P. falciparum. Pacjentów poddano randomizacji w leczeniu skojarzonym preparatem 180 mg pirronarydyny i 60 mg artesunatu lub 250 mg meflochiny i 100 mg artesunu. Dawki obliczono według masy ciała i podawano raz dziennie przez 3 dni. Continue reading „Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum”

Uszkodzenia igłą wśród chirurgów w treningu ad 5

Zakażenia HIV, HBV i HCV mają wpływ na relacje osobiste, przyszłe zatrudnienie i ubezpieczenie.18 Zgłaszanie urazu do pracownika służby zdrowia umożliwia doradztwo w zakresie ryzyka ekspozycji i zapobiegania wtórnej transmisji, w tym możliwej transmisji do pacjentów, 6, 18,19 i może złagodzić związany z tym lęk.2,19,20 Umożliwia również ocenę medyczną, w tym testowanie i, jeśli jest to uzasadnione, leczenie przeciwretrowirusowe lub podanie szczepionki HBV zawierającej globulinę odpornościową wirusa zapalenia wątroby typu B. Leczenie przeciwretrowirusowe podawane w ciągu 24 do 36 godzin po ekspozycji wiązało się z 81% zmniejszeniem zakażenia HIV.21,22 Chociaż profilaktyka poekspozycyjna nie jest dostępna dla HCV, testowanie za pomocą HCV RNA może zidentyfikować zakażenie HCV we wczesnym stadium, podczas którego leczenie jest wysoce skuteczny w zapobieganiu przewlekłości.23,24 Ponadto zgłaszanie urazów igłą może być wymagane w celu ustalenia związku przyczynowo-skutkowego narażenia i wynikających z tego powikłań (np. przewlekła infekcja lub niezdolność do praktykowania medycyny25). Mimo że wymagania prawne są różne, niezgłoszenie ekspozycji zawodowej może prowadzić do odmowy uznania kolejnych roszczeń.26 Zidentyfikowaliśmy kilka czynników ryzyka niezgłaszania zranień igłą, które wymagają uwagi. Historia większej liczby urazów wiązała się z mniejszym prawdopodobieństwem zgłoszenia urazu. Continue reading „Uszkodzenia igłą wśród chirurgów w treningu ad 5”

Rejestracja w postępowaniu klinicznym – Patrzenie w tył i przemieszczanie się ad

Oprócz pięciu istniejących rejestrów, ICMJE będzie teraz akceptować również rejestrację w każdym z podstawowych rejestrów uczestniczących w WHO ICTRP. Ponieważ kluczowe jest to, że rejestry próbne są niezależne od interesów związanych z zyskiem, polityka ICMJE wymaga rejestracji w głównym rejestrze WHO, a nie wyłącznie w rejestrze partnerów, ponieważ jednostki nastawione na zysk zarządzają niektórymi rejestrami partnerskimi. Jak poprzednio, rejestracja próbna z brakującymi lub nieinformacyjnymi polami dla minimalnych elementów danych jest niewystarczająca Początkowo ICMJE wymagało rejestracji wszystkich prób klinicznych, które zdefiniowano jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje ludzi do grup interwencyjnych lub porównawczych w celu zbadania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy interwencją medyczną a wynikiem zdrowotnym. W maju 2005 r. ICMJE wyjaśnił tę definicję, aby wykluczyć wstępne badania zaprojektowane w celu zbadania farmakokinetyki lub poważnej nieznanej toksyczności (badania fazy 1) .5 Jednakże ICMJE uznaje potencjalną korzyść z posiadania informacji o wstępnych próbach w domenie publicznej, ponieważ te badania może kierować przyszłymi badaniami lub kwestiami bezpieczeństwa sygnału. Continue reading „Rejestracja w postępowaniu klinicznym – Patrzenie w tył i przemieszczanie się ad”

Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem

Huikeshoven et al. (Wydanie z 22 marca) doniesienie o ponownym rozpoznawaniu plam z wina porto po terapii laserem pulsacyjnym. Urządzenie i stałe zmienne stosowane w tym badaniu nie były optymalne, co minimalizowało efekt terapeutyczny i najprawdopodobniej zwiększało nawrót plam z wina porto-wego, umożliwiając wielu naczyniom pozostanie niewrażliwych na leczenie.
Postępy w technologii lasera pulsacyjno-barwnikowego dzięki zastosowaniu większych rozmiarów plamek, wyższych gęstości energii, zmieniających się szerokości impulsów i dynamicznego chłodzenia pozwalają na bardziej skuteczne leczenie plam z wina porto poprzez większe podgrzewanie naczyń i głębsze uszkodzenie naczyń.2 Ulepszona technologia dąży do niejednorodności rozmiarów naczyń krwionośnych charakterystycznych dla plam z wina porto
Każde badanie oceniające reakcję plam z wina porto-wego na leczenie powinno obejmować analizę opartą na lokalizacji anatomicznego zniekształcenia i wieku pacjenta. W porównaniu z innymi obszarami twarzy i szyi wykazano, że plamy z wina porto na środku twarzy reagują mniej skutecznie na leczenie i są bardziej prawdopodobne nawroty. Continue reading „Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem”