Tofacitinib w aktywnym wrzodziejacym zapaleniu jelita grubego

Sandborn i in. (Wydanie 16 sierpnia) informują, że tofacitinib ma skuteczność w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Autorzy zauważają, że inhibitory kinazy Janus (JAK) JAK1 i JAK3 są zaskakująco nieskuteczne w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.2 W chorobie Leśniowskiego-Crohna główne cytokiny powstają w wyniku różnicowania dwóch podtypów komórek T CD4 + – Th1 i Th17 – natomiast w przypadku wrzodziejącego zapalenie okrężnicy wydaje się, że uczestniczy w procesie różnicowania podobnym do Th2. Kilka ostatnich doniesień na temat różnych modeli eksperymentalnych zdaje się wskazywać, że inhibitory JAK, takie jak tofacitinib, hamują Th2, ale wzmacniają odpowiedzi Th1 i Th17. Np. Niska dawka tofacitinibu przyspiesza wystąpienie eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego poprzez wzmacnianie różnicowania Th17. Continue reading „Tofacitinib w aktywnym wrzodziejacym zapaleniu jelita grubego”

Godziny pracy w resursie chirurgicznym

Jak Bilimoria i in. (Wydanie 25 lutego) uwaga w ich artykule na temat wymagań elastyczności w zakresie czasu pracy dla stażystów chirurgicznych (FIRST), przeprowadzone w 2011 r. Reformy Rady Stałej ds. Akredytacji dla Absolwentów Edukacji Medycznej (ACGME) z 2011 r. Wywołały kontrowersje w środowisku medycznym. 2-5 Kilka grup zakwestionowało korzyści płynące z tych reform. Continue reading „Godziny pracy w resursie chirurgicznym”

Trimetoprim-Sulfametoksazol w niepowiklanym ropniu skóry

Talan i in. (Wydanie z 3 marca) nieco błędnie ustosunkowałem się do wyników wcześniejszego podsumowania, do którego wnieśliśmy wkład. 2 Moi koledzy autorzy stwierdzili, że wcześniejsze badania nad antybiotykami podawane pacjentom z niepowikłanymi ropniami były niedostateczne, ponieważ autorzy tych badań nie mogli wykluczyć 5 do 10% przewagi antybiotyków zasugerowane w naszym przeglądzie. Obecne badanie zostało dobrze zaprojektowane, aby rozwiązać ten problem. Komentarz jest również uzasadniony w odniesieniu do wytycznych próbnych dostarczonych przez Food and Drug Administration (FDA) na wczesnym punkcie końcowym, który jest wymagany jako główny punkt końcowy dla badań rejestracyjnych i był drugorzędowym punktem końcowym w badaniu Talana i wsp. Wytyczne FDA wskazują, że pacjenci są uważani za pomyślnie leczonych, nawet jeśli 80% ich infekcji pozostaje nierozwiązanych po 3 dniach terapii. Continue reading „Trimetoprim-Sulfametoksazol w niepowiklanym ropniu skóry”

Przepisy panstwowe i stosowanie opioidów u osób doroslych

width=750Meara i in. (Wydanie z 7 lipca) stwierdzam, że przepisy państwowe, takie jak te wspierające programy monitorowania leków na receptę (PDMP), nie zmniejszają niebezpiecznego stosowania opioidów ani nie przedawkowania. Te wnioski mogą spowodować, że klinicyści i decydenci obniżą wartość PDMP. Ponadto wyniki badania różnią się od wyników innych ostatnich badań oceniających wpływ PDMP.2-4 Patrick i wsp., Stosując bardziej rygorystyczny projekt w celu uwzględnienia specyficznych cech PDMP, stwierdzili, że programy te były powiązane z spadki liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów.3 Bao i wsp., używając próbki reprezentatywnej dla kraju – nie tylko beneficjenci z Medicare niepełnosprawni – stwierdzili 30% spadek w przepisywaniu opioidów według schematu II po wdrożeniu PDMP.4 Decyzja Meara et glin. włączenie wielu przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w jednej analizie zakłada, że każde prawo w danej kategorii jest identyczne . Kategoryzowanie praw jako uchwalonych lub niezamierzonych ignoruje heterogeniczność w odniesieniu do praw tego samego typu. Continue reading „Przepisy panstwowe i stosowanie opioidów u osób doroslych”

Skutki zdrowotne dramatycznych wydarzeń społecznych – skutki niedawnych wyborów prezydenckich AD 5

Brody GH, Miller GE, Yu T, Beach SR, Chen E. Wspierające środowiska rodzinne poprawiają związek między dyskryminacją rasową a epigenetycznym starzeniem: replikacja w dwóch kohortach wzdłużnych. Psychol Sci 2016; 27: 530-541 Crossref Web of Science Medline
10. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Stres w Ameryce: radzenie sobie ze zmianami. 15 lutego 2017 r. Continue reading „Skutki zdrowotne dramatycznych wydarzeń społecznych – skutki niedawnych wyborów prezydenckich AD 5”

Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 5

Kiedy ustąpiłem, a test był negatywny, wiedziałem, że jej ulga była znacznie większa niż moja. Ale wiedziałem też, że gdybym był lekarzem, byłbym podobnie zaniepokojony niepewnością. Możliwości to nie to samo, co prawdopodobieństwo, ale kiedy dźwiga się ciężar życia innej osoby, rozróżnienie często wydaje się pozbawione sensu. Mityngowanie odpadów jest konieczne. Ale skuteczne działanie oznacza zmaganie się z chciwością, która może częściej odzwierciedlać głód informacji niż chęć zysku. Dopóki nie nauczymy się lepiej radzić sobie z niewygodnymi wątpliwościami nieodłącznie związanymi z opieką kliniczną, mniej znaczy więcej może być aforyzmem, który lepiej nadaje się do opowiadania spójnych historii niż do złożonych decyzji, z którymi mają do czynienia lekarze i pacjenci. Continue reading „Krucjata o mniejszej sile – czy nadmiernie lub nadmiernie upraszczamy? AD 5”

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 2

Instytucjonalna komisja rewizyjna każdego centrum uczestniczącego zaakceptowała protokół, który został wdrożony zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej oraz lokalnymi przepisami i regulacjami. (Protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną świadomą zgodę; Zgoda była wymagana od dzieci, które były w stanie zrozumieć badanie. Badanie zostało zaprojektowane przez autorów i sponsorów badania, Medicines for Malaria Venture i Shin Poong Pharmaceutical Company. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych oraz analizę i wierność badania do protokołu. Zastosowany w badaniu artesunat pirronarydyny (tabletka zawierająca 180 mg pirronarydyny i 60 mg artesunatu) został przekazany przez Shin Poong Pharmaceutical Company. Tabletki Mefloquine (250 mg) i tabletki artesunate (100 mg) zostały zakupione przez sponsorów badania z Mepha. Continue reading „Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 2”

Nieuchwytna równowaga – godziny pracy rezydentów i ciągłość opieki

Cztery lata po wejściu w życie krajowych limitów godzin dyżurnych dla rezydentów medycznych – i prawie dwie dekady po uchwaleniu podobnych limitów przez stan Nowy Jork – rozmowy z rezydentami, lekarzami, naukowcami zajmującymi się opieką zdrowotną i ekspertami medycyny snu sugerują, że ani opieka nad pacjentem edukacja medyczna nie jest optymalna w ramach obecnego systemu i konieczne są dalsze reformy. Ale nie ma większego porozumienia co do tego, co należy zrobić, a nawet tego, czy limity czasu pracy powinny zostać zaostrzone lub złagodzone. Amerykańskie szpitale kliniczne radzą sobie z większą liczbą przyjęć, traktując starszych i bardziej chorych pacjentów i szybciej wypuszczając pacjentów niż w poprzednich dekadach – czynniki, które, mimo ograniczeń w godzinach, nasilały obciążenie pracą mieszkańców. Sprawdzamy, czy obecne ograniczenia wymagają udoskonalenia – powiedziała Ingrid Philibert, wiceprezes ds. Działań terenowych w Radzie Akredytacyjnej ds. Continue reading „Nieuchwytna równowaga – godziny pracy rezydentów i ciągłość opieki”

Perinatal Substance Abuse: Wyniki badań i implikacje kliniczne ad

Inni nie poświęcają zbyt wiele uwagi. Najważniejszym z nich jest zakłócanie ekspozycji na leki przez czynniki socjodemograficzne i współistniejące warunki, takie jak depresja. Warunki te mogą mieć istotny wpływ na zdolność opiekuńczą rodzica. Dodatkowe kwestie metodyczne kluczowe dla badań z udziałem ludzi to wybór perspektywicznego lub retrospektywnego projektu; kwestia uprzedzenia wyboru; kwestia błędu pomiaru; i wybór analiz statystycznych. Te luki są w pewnym stopniu uwzględnione, ale brak pogłębionej, zintegrowanej dyskusji budzi niepokój. Continue reading „Perinatal Substance Abuse: Wyniki badań i implikacje kliniczne ad”

Nadużycie substancji: wyczerpujący podręcznik

W dziedzinie nadużywania substancji nie ma dużego podręcznika. Konsolidacja informacji między okładkami książki może być wygodna dla specjalistów, ale głównymi beneficjentami encyklopedycznego podręcznika na temat uzależnień są najczęściej lekarze psychiatrzy ogólni i inni lekarze, którzy konsultują się z ich bibliotekami osobistymi, o ile wymaga tego sytuacja kliniczna. Ta ambitna książka wypełnia więc długo opuszczoną niszę i czyni to autorytatywnie. W naszym kraju jest około 12 milionów alkoholików, uzależnionych od heroiny i uzależnionych od kokainy. Dodanie wielu osób, które nadużywają nikotyny, marihuany, benzodiazepin i inhalantów, potroiłoby tę ocenę. Continue reading „Nadużycie substancji: wyczerpujący podręcznik”