Przepisy panstwowe i stosowanie opioidów u osób doroslych

width=750Meara i in. (Wydanie z 7 lipca) stwierdzam, że przepisy państwowe, takie jak te wspierające programy monitorowania leków na receptę (PDMP), nie zmniejszają niebezpiecznego stosowania opioidów ani nie przedawkowania. Te wnioski mogą spowodować, że klinicyści i decydenci obniżą wartość PDMP. Ponadto wyniki badania różnią się od wyników innych ostatnich badań oceniających wpływ PDMP.2-4 Patrick i wsp., Stosując bardziej rygorystyczny projekt w celu uwzględnienia specyficznych cech PDMP, stwierdzili, że programy te były powiązane z spadki liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów.3 Bao i wsp., używając próbki reprezentatywnej dla kraju – nie tylko beneficjenci z Medicare niepełnosprawni – stwierdzili 30% spadek w przepisywaniu opioidów według schematu II po wdrożeniu PDMP.4 Decyzja Meara et glin. włączenie wielu przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w jednej analizie zakłada, że każde prawo w danej kategorii jest identyczne . Kategoryzowanie praw jako uchwalonych lub niezamierzonych ignoruje heterogeniczność w odniesieniu do praw tego samego typu. Ważne są elementy prawa oraz wdrażanie i egzekwowanie tych komponentów. Nieprawidłowe wyniki badania mogą być produktem ubocznym tych metodologicznych wyborów. Konieczne są dodatkowe badania w celu dalszej oceny skutków PDMP i innych interwencji na poziomie państwa. Christopher M. Jones, Pharm.D., MPH Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, Waszyngton, DC Grant T. Baldwin, Ph.D., MPH Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA Lemeneh Tefera, MD Centra usług Medicare i Medicaid, Baltimore, MD Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Meara E, Horwitz JR, Powell W. i in. Państwowe ograniczenia prawne i stosowanie opioidów na receptę wśród niepełnosprawnych osób dorosłych. N Engl J Med 2016; 375: 44-53 Full Text Web of Science Medline 2. Centrum Mo nitorowania Leków na receptę Centrum Doskonałości na Uniwersytecie Brandeis. Zalecenia PDMP dotyczące używania mandatów: charakterystyka, aktualny stan i wyniki w wybranych stanach. Maj 2016 (www.pdmpexcellence.org/sites/all/pdfs/COE%20briefing%20on%20mandates%203rd%20revision.pdf). 3. Patrick SW, Fry CE, Jones TF, Buntin MB. Wdrożenie programów monitorowania leków na receptę związanych z obniżeniem wskaźników zgonów związanych z opioidami. Health Aff (Millwood) 2016; 35: 1324-1332 Crossref Web of Science Medline 4. Bao Y, Pan Y, Taylor A, i in. Programy monitorowania leków na receptę są związane z ciągłym ograniczaniem przepisywania opioidów przez lekarzy. Health Aff (Millwood) 2016; 35: 1045-1051 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Podobnie jak Jones i wsp., Zachęcamy do dalszego badania reakcji politycznych na epidemię opioidową. Jednak nasze badanie uzupełnia i nie jest w żaden sposób mniej wiarygodne niż b adania Bao i wsp.1 oraz Patricka i wsp.2. Uznając, że prawa nie działają w izolacji, rozważamy zarówno produkty poszczególnych praw, w tym PDMP, jak i skutki interakcji tych praw. Bierzemy pod uwagę zachowania, do których prawa mają trafić, w tym przepisywanie przez wielu lekarzy, przepisywanie dużych dawek i przepisywanie, które prowadzi do przedawkowania niezawierającego tłuszczu. Nasze dane na poziomie pacjenta obejmują każde państwo przez okres 7 lat. Różnice w wynikach można wyjaśnić różnicami w badanych populacjach. Badaliśmy niepełnosprawnych beneficjentów Medicare, którzy stanowią 3% populacji USA i prawie jedną czwartą zgonów z powodu przedawkowania opioidów na receptę. Null wyniki naszych badań nad tą wrażliwą populacją niekoniecznie odzwierciedlają sposoby, w jakie inne grupy zareagowały na prawa zaprojektowane w celu rozwiązania problemu przedawkowania opiatów. Jednakże, jeśli mamy zająć się krytycznymi problemami związa nymi z niewłaściwym wykorzystaniem, nadużyciami i przedawkowaniem opioidów, nie możemy ignorować sposobów, w których rozczarowujące wyniki, takie jak te, które przedstawiliśmy, mieszczą się w ogólnym obrazie, który powinien służyć polityce. Ellen Meara, Ph.D. Dartmouth College, Hanover, NH Jill R. Horwitz, Ph.D., JD University of California, Los Angeles, Los Angeles, Kalifornia Nancy E. Morden, MD, MPH Dartmouth College, Hanover, NH Od czasu publikacji artykułu autorzy nie zgłaszają żadnego potencjalnego konfliktu interesów. 2 Referencje1. Bao Y, Pan Y, Taylor A i in. Programy monitorowania leków na receptę są związane z ciągłym ograniczaniem przepisywania opioidów przez lekarzy. Health Aff (Millwood) 2016; 35: 1045-1051 Crossref Web of Science Medline 2. Patrick SW, Fry CE, Jones TF, Buntin MB. Wdrożenie programów monitorowania leków na receptę związanych z obniżeniem wskaźników zgonów związanych z opioidami. Health Aff (Millwood) 2 016; 35: 1324-1332 C [podobne: Gabinet Stomatologiczny, Usługi stomatologiczne, leczenie dzieci ]
[więcej w: butapirazol maść, sulfametoksazol, dysmutaza ponadtlenkowa ]