Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 5

Tabela 2. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Odsetek pacjentów, którzy mieli co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, wyniósł 45,9% w grupie otrzymującej artesunian pirronarydyny i 44,9% w grupie otrzymującej meflochinę i artesunat (tabela 2 i tabela 9 w dodatkowym dodatku). Do zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u więcej niż 5% pacjentów należały bóle głowy i bóle mięśniowe z artesunatem pirronarydyny oraz bóle i zawroty głowy z meflochiną i artesunatem. Podczas badania nie było zgonów. W populacji bezpieczeństwa wystąpiło siedem ciężkich działań niepożądanych u sześciu pacjentów (0,7%) otrzymujących artesunat pirronarydyny i trzy poważne działania niepożądane u trzech pacjentów (0,7%) otrzymujących meflochinę i artesunat (tabela 2). Dwa z tych trzech zdarzeń (napad drgawkowy i napad drgawkowy) zostały uznane za związane z leczeniem meflochiną i artesunatem. Odstawienie badanego leku przez pacjenta i wycofanie się z badania wynikało z sześciu działań niepożądanych u pięciu pacjentów (0,6%) otrzymujących artesunian pirronarydyny (u czterech wystąpiły wymioty, u jednego wystąpiły zarówno nudności, jak i wymioty) oraz czterech działań niepożądanych u czterech pacjentów (0,9 %) otrzymujących meflochinę plus artesunat (trzech miało wymioty, a jeden miał malarię mózgową) (Tabela 2).
Podczas badania nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w wartościach hematologicznych i nie stwierdzono istotnych różnic między grupami leczonymi. W grupie artesunianu pirronarydyny było 15 pacjentów z poziomami aminotransferazy alaninowej, którzy byli ponad pięciokrotnością górnej granicy prawidłowego zakresu. Spośród tych 15 pacjentów, 2 dorosłych mężczyzn miało szczytowe poziomy aminotransferazy alaninowej, które były co najmniej trzykrotnie wyższe od górnej granicy prawidłowego zakresu i szczytowe poziomy bilirubiny, które były co najmniej dwa razy wyższe od górnej granicy prawidłowego zakresu. Jednak u jednego z tych pacjentów poziom aminotransferazy alaninowej był dwukrotnie wyższy od górnej granicy prawidłowego zakresu wartości wyjściowych, a całkowity poziom bilirubiny w dniu 7 był taki sam jak w punkcie wyjściowym (spadek w stosunku do wartości wyjściowej w dniu 3; ). Dodatkowy pacjent miał poziomy aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, które były co najmniej trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy, które pojawiły się po raz pierwszy w dniu 42. Żaden z pacjentów nie wykazywał żadnych innych objawów zaburzeń czynności wątroby. Inne wartości biochemiczne w dwóch leczonych grupach były podobne. Kluczowe wartości laboratoryjne przedstawiono w Tabeli 10 i Tabeli 11 w Dodatku Uzupełniającym.
Sześciu pacjentów (0,7%) w grupie artesunatu pironarydyny miało nieprawidłowe elektrokardiogramy, podobnie jak trzech pacjentów (0,7%) w grupie z dodatnim mianem mezofilem. Wszystkie nieprawidłowości były łagodne i rozwiązane przed ukończeniem badania. Spośród tych pacjentów jeden (0,1%) w grupie otrzymującej artesunat pirronarydyny miał wydłużenie odstępu QT, a trzy (0,7%) w grupie otrzymującej meflochinę i artesunat miały wydłużony lub wydłużony odstęp QT. Żadna z nich nie miała odstępu QT przekraczającego 480 milisekund.
Dyskusja
Kryterium WHO dotyczące wprowadzenia alternatywnej terapii skojarzonej opartej na artemisininie – adekwatnej odpowiedzi klinicznej i pasożytniczej u ponad 95% pacjentów w 28. dniu obserwacji – spotkało się z artesunianem pirolidydyny we wszystkich krajach objętych badaniem.1 Skuteczność była zasadniczo zgodna z tą opisaną w poprzednich badaniach dotyczących stosowania artesunianu pirronarydyny przeciwko malarii wywołanej przez P. falciparum.9,10 Szybkość występowania nawrotów w grupie otrzymującej artesunian pirronarydyny była wyższa niż w wcześniejszej fazie 3 – 4,7% ( 95% CI, 3,3 do 6,7) wobec 1,2% (95% CI, 0,6 do 2,2) 10. Różnica ta prawdopodobnie wynika z większej odporności na P. falciparum wśród pacjentów objętych poprzednim badaniem, z których większość została zwerbowana z afrykańskich miejsc badań, w których współczynniki transmisji P. falciparum są wyższe niż w większości azjatyckich obiektów objętych obecnym badaniem. Różnic w wrażliwości na pasożyty nie można jednak zignorować, ponieważ w naszym badaniu lub w poprzednim badaniu nie przeprowadzono testów wrażliwości. Obecnie opracowywany jest specyficzny, pediatryczny preparat granulatu piroarydynowo-artesucznego9. W związku z tym celem tego badania nie było ustalenie skuteczności u dzieci, a w naszej populacji pacjentów było niewiele dzieci w wieku poniżej 12 lat. Większość danych dotyczących artesunatu pirronarydyny zgłoszonych do tej pory dotyczy pacjentów dojrzałych immunologicznie.9-11
Analiza Kaplana-Meiera z populacji, która miała zamiar leczyć, wykazała, że do dnia 28 ryzyko ponownego wystąpienia było większe w przypadku stosowania meflochiny i artesunatu. Jednak do 42 dnia ryzyko ponownego wystąpienia było większe w przypadku artesunatu piroparydynowego, czego efekt
[patrz też: dobry endokrynolog kielce, leczenie endometriozy, leczenie żylaków ]
[patrz też: objawy dny moczanowej, niedoczynność tarczycy objawy psychiczne, endometrioza forum ]