Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 4

Wśród pacjentów w wieku 12 lat lub młodszych, którzy otrzymywali artesunat pirronarydyny, współczynnik skuteczności wyniósł 99,1% (111 na 112 pacjentów, 95% CI, 95,1 do 100), co było podobne do odsetka pacjentów w wieku powyżej 12 lat ( 99,2% [632 z 637 pacjentów]; 95% CI, 98,2 do 99,7). W grupie przyjmującej meflochinę i artesunat skuteczność była również podobna u pacjentów w wieku 12 lat lub młodszych oraz u pacjentów w wieku powyżej 12 lat, o wskaźniku skuteczności 100% (63 z 63 pacjentów, 95% CI, 94,3 do 100) i 97,4% (297 z 305 pacjentów, 95% CI, 94,9 do 98,9), odpowiednio. Skorygowany wskaźnik skuteczności w dniu 28 w populacji z protokołem wynosił co najmniej 96,6% we wszystkich ośrodkach dla obu terapii z wyjątkiem Mae Ramat, Tajlandia, gdzie wskaźnik skuteczności w grupie otrzymującej meflochinę plus artesunate wynosił 94,7% (89 z 94 pacjentów, 95% CI, 88,0 do 98,3) (tabela 4 w dodatkowym dodatku). Tabela 1. Tabela 1. Odpowiednia odpowiedź kliniczna i parazytologiczna (ACPR) w populacji, której celem jest leczenie. W populacji, która miała zamiar leczyć, odpowiednia odpowiedź kliniczna i pasożytnicza w 42 dniu, skorygowana o reinfekcję, wyniosła 83,1% (705 z 848 pacjentów, 95% CI, 80,4 do 85,6) w grupie artesunatu pironarydyny i 83,9% (355 423 pacjentów, 95% CI, 80,1 do 87,3) w grupie z dodatnim mianem mezofilem. Wyniki dla populacji, którzy mieli zamiar leczyć, przedstawiono w Tabeli 1.
Rycina 2. Rycina 2. Kaplan-Meier Szacowanie częstości zaostrzeń, ponownego zakażenia i ponownego pojawienia się P. falciparum i wskaźnika zakażeń po podstawienie dla P. vivax w populacji z celem leczenia. Ponowne pojawienie się określa się jako ponowne wystąpienie oraz ponowne zakażenie.
Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące wskaźnika nawrotów w populacji, która miała zamiar leczyć do 42 dnia, wynosiły 5,3% (95% CI, 3,9 do 7,3) w grupie artesunatu piroparydynowego i 2,5% (95% CI, 1,3 do 4,7) w grupa mufloquine plus artesunate. Test log-rank wykazał, że szybkość ponownego wystąpienia była nieznacznie wyższa w przypadku artesunatu pirronarydyny niż w przypadku meflochiny i artesunatu do 42 dnia (P = 0,049) (Figura 2A). Częstość ponownych infekcji była podobna w przypadku dwóch zabiegów: odpowiednio 9,2% (95% CI, 7,3 do 11,6) i 6,2 (95% CI, 4,1 do 9,2) (P = 0,17) (rysunek 2B). Częstość ponownego pojawiania się P. falciparum (ponowne pojawienie się lub ponowne zakażenie) (ryc. 2C) była wyższa wśród pacjentów z grupą artesunatu pirronarydyny (14,2%, 95% CI, 11,9 do 17,0) niż wśród osób z dodatnim wynikiem artefaktowym grupa (8,6%, 95% CI, 6,1 do 11,9) (P = 0,02). Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące zakażenia po-linii P. vivax (Figura 2D) były wyższe w grupie artesunatu pirronarydyny (11,1%, 95% CI, 9,0 do 13,7) niż w grupie otrzymującej meflochinę i artesunat (1,8%, 95% CI, 0,8 do 3,9) do dnia 42 (P <0,001).
Średni czas klirensu pasożyta wynosił około 32 godziny w obu grupach, z co najmniej 92% pacjentów bez parasitemii do 3 dnia (Tabela 5 w Dodatku Uzupełniającym). Analiza Kaplana-Meiera wykazała, że nie było istotnych różnic między grupami leczenia w czasie klirensu pasożyta (P = 0,08), czasie klirensu gorączki (P = 0,60) lub czasie klirensu gametocytów (P = 0,10).
Artemisinin Resistance w Kambodży
Rycina 3. Rycina 3. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące czasu do uzyskania prześwitu i prędkości odrastania u pacjentów z Kambodży i pacjentów ze wszystkich innych krajów w populacji, której celem jest leczenie. Spośród 211 pacjentów w Pailin, Kambodża, czas klirensu pasożyta był znacząco wydłużony w obu grupach leczenia, niezależnie od tego, czy porównywano go z czasem klirensu w innych ośrodkach badawczych (P <0,001), czy też po połączeniu tych ośrodków (P <0,001). 0,001) (rysunek 3A). W obu grupach leczenia średni czas klirensu pasożyta wynosił w Kambodży od 64,1 do 64,2 godzin, w porównaniu z 16,0 do 38,9 godzin we wszystkich pozostałych ośrodkach (Tabela 6 w Dodatku uzupełniającym). W Kambodży 62,5% pacjentów było autopasożytniczych w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia leczenia w porównaniu z 98,0% wszystkich innych pacjentów (Tabela 7 w Dodatku uzupełniającym). Wpływ kraju na czas klirensu pasożyta pozostawał znaczący (P <0,001) po skorygowaniu o czynniki wyjściowe (kraj, płeć, wskaźnik masy ciała i parazytemia), zgodnie z modelem regresji Coxa.
Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące wskaźnika nawrotów w Kambodży do 42 dnia (ryc. 3B) były wyższe w grupie otrzymującej artesunat pirronarydyny niż w grupie otrzymującej meflochinę i artesunat (10,2% [95% CI, 5,4 do 18,6] w porównaniu z 0% ; P = 0,04). Połączone dane dla krajów innych niż Kambodża nie wykazały istotnych różnic w częstości występowania nawrotów do 42 dnia między grupą otrzymującą artesunat pirronarydyny (4,7%, 95% CI, 3,3 do 6,7) a grupą otrzymującą meflochinę i artesunat (2,8%; Cl, 1,5 do 5,3; P = 0,24).
Nie było znaczącej różnicy w ekspozycji na pyronarydynę (stężenie w dniu 7 lub pole pod krzywą czasu
[więcej w: dobry endokrynolog kielce, oprogramowanie stomatologiczne, leczenie dzieci ]
[więcej w: chłoniak z komórek płaszcza, badania przed ciążą pakiet, naturalne mydło ]