piła ekonom ad 6

Badacze holenderskiego AIDS Treatment Group, wraz z duńskimi kolegami i holenderskim stowarzyszeniem pacjentów AIDS, postanowili zatem przerwać badanie. Aby potwierdzić nasze odkrycie, że pentamidyna była mniej skuteczna niż trimetoprim-sulfametoksazol jako pierwotna profilaktyka przeciwko PCP, przeanalizowaliśmy kilka czynników, które mogły mieć negatywny wpływ na działanie pentamidyny. Po pierwsze, przerwa między rozpoczęciem leczenia pentamidyną a diagnozą PCP wynosiła od 41 do 458 dni. Ocena zapisów pacjentów wskazała, że żadnemu nie brakowało przyjmowania dawek pentamidyny. W związku z tym niewystarczające dawkowanie lub niezgodność nie mogły mieć wpływu na wynik. Po drugie, pacjenci leczeni pentamidyną nie różnili się od pacjentów leczonych trimetoprymem-sulfametoksazolem w odniesieniu do zmiennych, takich jak czynniki ryzyka zakażenia HIV, stadium zakażenia HIV i liczba komórek CD4. Grupy trimetoprym-sulfametoksazol i grupa pentamidyny różniły się procentem pacjentów przyjmujących zydowudynę (55 procent [480 mg] i 44 procent [960 mg] wobec 65 procent). Jednakże, jak wykazali inni badacze, 10 jest mało prawdopodobne, aby zydowudyna wpływała na efekt aerozolu pentamidyny w zapobieganiu PCP. Na koniec zasugerowano, że górne płaty płuc są szczególnie podatne na infekcje, jeśli pacjent wdycha pentamidynę w pozycji pionowej.33, 34 Jednak żaden z naszych pacjentów nie miał PCP w górnych płatach, co wskazuje, że brak skuteczności pentamidyny był prawdopodobnie nie związane z ich położeniem podczas ich wdychania.
Ponieważ trimetoprim-sulfametoksazol, w przeciwieństwie do pentamidyny, może chronić przed innymi infekcjami, takimi jak bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella i Nocardia oraz Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Isospora belli, Listeria monocytogenes i Toxoplasma gondii, analizowaliśmy występowanie oportunistycznych infekcji. inny niż PCP. Toksoplazmatyczne zapalenie mózgu rozpoznano u trzech pacjentów w grupie pentamidynowej. Ta obserwacja zgadza się z wynikami innych badań, które sugerują, że trimetoprim-sulfametoksazol ma działanie ochronne przeciwko toksoplazmatycznemu zapaleniu mózgu23, 28, 35
PCP nie został zdiagnozowany podczas obserwacji u 37 pacjentów, którzy zaprzestali przyjmowania leku początkowego z powodu działań niepożądanych. Wydaje się, że nieobecność PCP u tych pacjentów nie może być wyjaśniona przez stosowanie równoczesnego leczenia.
Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że trimetoprym-sulfametoksazol ma większą skuteczność niż pentamidyna jako profilaktyka przeciwko PCP, ale ma również większą częstość występowania działań niepożądanych. Co ciekawe, częstość występowania i rodzaje działań niepożądanych były podobne w obu grupach trimetoprymu-sulfametoksazolu, ale działania niepożądane występowały istotnie wcześniej w grupie przyjmującej wyższą dawkę (960 mg vs. 480 mg, 16 vs. 57 dni; P = 0,02). . Te działania niepożądane mogą być spowodowane skumulowaną toksycznością związaną z dawką, spowodowaną nagromadzeniem reaktywnych metabolitów sulfametoksazolu, a nie nadwrażliwości.36 Ponieważ u pacjentów zakażonych HIV występuje układowy niedobór glutationu, ich zdolność do wychwytywania tych reaktywnych metabolitów jest zmniejszona. , co zwiększa ich narażenie na te potencjalne toksyny. 37
Wnioskujemy, że większa skuteczność doustnego trimetoprymu-sulfametoksazolu w porównaniu z aerozolizowaną pentamidyną powoduje, że trimetoprym-sulfametoksazol jest lekiem z wyboru w pierwotnej profilaktyce przeciw PCP, pomimo wyższej częstości występowania zdarzeń niepożądanych wśród pacjentów otrzymujących trimetoprim-sulfametoksazol.
[więcej w: olx sulechów, jak wygląda półpasiec, usg jamy brzusznej bydgoszcz ]